مامور پلیس رو به مردم: سرباز مملکتیم، با اجنبی می جنگیم، نه با شما

12 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در این فیلم ارسالی به صدای آمریکا، مامور نیروی انتظامی به معترضان می‌گوید: ما سرباز این مملکتیم. باید با اجنبی بجنگیم نه شما. در مقابل، مردم شعار می‌دهند: کنار ما باش.