گزارش روز هفتم اعتراض‌ها؛ ممانعت از حضور مردم؛ برگزاری تجمع حکومتی در برخی شهرها

13 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پس از تقریباً یک هفته تظاهرات ضد دولتی در ایران، روز چهارشنبه راهپیمائی هائی در حمایت از حکومت در برخی از شهرهای کشور برپا شد، و تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران نیز تصاویر آن را پخش کرد. گزارش هوشمند میرفخرائی