تجمع معترضان به ایران خودرو در تهران

17 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امیر این فیلم را از تجمع معترضان به ایران خودرو در خیابان سمیه تهران برای صدای آمریکا فرستاده است.