تجمع مردم بازرگان و ماکو در اعتراض به افزایش عوارض خروج

31 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

منطقه آزاد ماکو در آذربایجان غربی یکی از مناطق آزاد هفتگانه و مرز بازرگان یکی از گذرگاه‌های مهم تجاری و مسافرتی ایران است. فیلم ارسالی شما (فرستنده: اردشیر)