شعار مالباختگان موسسه کاسپین علیه دولت، مجلس و قانون

11 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

فیلم ارسالی شما/ در تجمع مالباختگان موسسه کاسپین در رشت، زنان معترض شعار می‌دهند که دولت، نمایندگان مجلس و قانون «دزد» هستند و از دزدی حمایت می‌کنند.