جو امنیتی در تهران با حضور گسترده نیروهای انتظامی | فیلم ارسالی شما

12 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

یکی از مخاطبان صدای آمریکا فیلمی از حضور پرتعداد نیروهای انتظامی فرستاده که همزمان با اعتراضات کارگری به خیابان‌ها آمده‌اند. او به فیلتر شدن تلگرام برای جلوگیری از انتشار چنین تصاویری اشاره می‌کند.