زنان مازندرانی را به جشن صعود نساجی قائمشهر راه ندادند| فیلم ارسالی شما

12 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در پی صعود تیم فوتبال نساجی قائمشهر به لیگ برتر فوتبال ایران در ورزشگاه این شهر جشن صعود برپا شد اما زنان را به ورزشگاه راه ندادند. در فیلم ارسالی یکی از مخاطبان تجمع پرتعداد زنان مازندرانی بیرون ورزشگاه مشخص است.