تجمع مالباختگان آرمان وحدت مقابل موسسه ملل: ما بچه‌های جنگیم؛ بجنگ تا بجنگیم

19 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مالباختگان آرمان وحدت با تجمع مقابل موسسه ملل شعار می‌دهند: ما بچه‌های جنگیم؛ بجنگ تا بجنگیم. این شعار پیشتر از سوی جوانان معترض به سیاست‌های حکومت در جریان اعتراضات موسوم به «جنبش سبز» سر داده می‌شد.