دیوارنویسی در تهران: در تلگرام می‌مانیم

19 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یکی از مخاطبان صدای آمریکا فیلمی از شعارنویسی روی دیواری در تهران در اعتراض به فیلترینگ تلگرام فرستاده است.