اعتراض کارگران شرکت روغن نباتی شیراز: «حمایت از کالای ایرانیه، سفره ما خالیه»

24 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اعتصاب کارگران شركت روغن نباتی شیراز در اعتراض به عدم دریافت ۴ ماه حقوق با شعار «حمایت از کالای ایرانیه، سفره ما خالیه»