درگیری ماموران سد معبر شهرداری با پلیس راهنمایی و رانندگی

25 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«ابی» یکی از مخاطبان صدای آمریکا فیلمی برای ما فرستاده که در آن بین ماموران سدمعبر شهرداری و پلیس راهنمایی و رانندگی درگیری فیزیکی رخ می‌دهد. پیش از این نمونه‌های متعددی از خشونت ماموران سدمعبر با دستفروشان و همچنین خشونت پلیس با رانندگان منتشر شده است.