شعار مالباختگان موسسه کاسپین علیه دولت روحانی

25 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در فیلمی که یکی از مخاطبان صدای آمریکا از مشهد فرستاده است، سپرده‌گذاران موسسه کاسپین شعار می‌دهند: «دولت تدبیر و امید، ملت ازت خیری ندید»