مالباختگان موسسه کاسپین: پس این پولهای ما کو، روحانی دروغگو

26 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

این فیلم از تجمع مالباختگان موسسه کاسپین در مقابل دادسرای جرائم پولی و بانکی برای صدای آمریکا ارسال شده است.