ادامه اعتصاب و اعتراض بازاریان در ایران

05 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در تهران، اعتصاب و تجمعات اعتراضی بازاریان امروز در سومین روز خود ادامه یافت. افزایش روز افزون نرخ ارز در مقابل ریال مهمترین عامل اعتراض بازاریان است که امروز به چندین شهر دیگر هم تسری یافته و ابعاد گسترده تری پیدا کرده است.