اعتراض های مردمی در ایران در آستانه احیای تحریم ها ادامه یافت

14 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تداوم اعتراض های مردمی در ایران درآستانه احیای تحریم های آمریکایی علیه برنامه های اتمی، موشکی و فعالیت های بی ثبات کننده جمهوری اسلامی ایران در منطقه موضوع گزارش مهدی آرمی است: