شعار مالباختگان موسسه کاسپین درباره سهم ایران در خزر در رشت

24 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز چهارشنبه، گروهی از این مالباختگان در حاشیه اعتراض شان، درباره توافق اخیر رهبران حاشیه خزر شعار دادند: «اهلاً سهلاً مرحبا، خزر رو دادن به روس‌ها»