بازداشت معترضان به نظارت استصوابی و قرارداد دریای خزر در میدان بهارستان

27 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایران قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس و وکیل دادگستری آرش کیخسروی حقوقدان، محمد جوادیه حقوقدان و محمد نوری‌زاد فعال سیاسی که در اعتراض به نظارت استصوابی و قرارداد دریای خزر در مقابل مجلس حاضر شده بودند، بازداشت شده اند.