اعتراض کارگران شرکت عمران سوله که امسال حقوق نگرفته‌اند

30 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

♦️ فیلم ارسالی شما | تعدادی از کارگران شرکت عمران سوله که امسال هیچ حقوقی نگرفته‌اند و عیدی هم به آنها تعلق نگرفته، مقابل دفتر شرکت در خیابان جیحون تهران تجمع کرده‌اند. در فیلم ارسالی به صدای آمریکا یکی از معترضان فریاد می‌زند که ناچار شده برای تامین مخارج، گوشواره دختر کوچکش را هم بفروشد.