تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه بین المللی قزوین: پول نفت چی شده خرج بسیجی شده

06 آذر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


گزارش‌ها حاکی است که دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی در قزوین  روز دوشنبه چهارم آذرماه ٩٨ در اعتراض به روند پولی سازی آموزش دست  به تجمع اعتراضی زدند.