نگاهی به اعتراضات صنفی در تهران و شهرستانها به خاطر وضعیت بد مالی و تعویق حقوق‌ها

02 دی 1398