از تجمعات شنبه شب - مردم معترض خطاب به گارد پلیس: دست‌های ما خالیه، باتوم‌ات را غلاف کن

22 دی 1398