شعار مالباختگان کاسپین علیه دولت روحانی: نه تدبیر، نه امید، فقط دروغ و تزویر

03 مهر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سپرده گذاران موسسه مالی و اعتباری کاسپین در ادامه اعتراضات خود روز سه‌شنبه ۳ مهر مقابل دادسرای پولی و بانکی در خیابان فاطمی تهران تجمع کردند و علیه دولت و سیستم بانکی شعار دادند. از جمله شعارهای معترضان «نه تدبیر، نه امید، فقط دروغ و تزویر» و «دولت تدبیر و امید، کور بود و دزدی رو ندید» بود.