تجمع ایرانی‌ها در برلین برای حمایت از مردم ایران

28 آبان 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


تجمع گروهی از ایرانیان در برلین برای حمایت از مردم ایران؛ در پی اعتراضات به گرانی بنزین در شهرهای مختلف ایران برخی از ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز برای حمایت از معترضین دست به تجمع زده‌اند و با سر دادن شعارهایی نقض آشکار حقوق بشر توسط مقامات ایرانی را محکوم کرده‌اند.