تجمع ایرانی‌ها در میلان برای حمایت از مردم ایران

29 آبان 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


در ادامه تجمعات شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور در حمایت از اعتراضات مردمی که از روز جمعه ۲۴ آبان ماه در شهرهای مختلف ایران آغاز شده است گروهی از شهروندان ایرانی مقیم میلان با سر دادن شعارهایی مانند « آزادی، آزادی اینترنت، حق مسلم ماست» از معترضین حمایت کردند.