تجمع گروهی از سهامداران بازار پایه فرابورس مقابل وزارت اقتصاد

28 مهر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


سهامداران بازار پایه فرابورس با برگزاری تجمع مقابل وزارت اقتصاد در روز یکشنبه ۲۸ مهرماه به نحوه اجرای قوانین جدید این بازار اعتراض کردند.