ماموران با کارگران معترض آذرآب اراک درگیر شدند؛ شعار با کنایه: مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر

28 مهر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی است که تجمع اعتراضی کارگران آذرآب اراک در روز یکشنبه ۲۸ مهرماه به خشونت کشیده شده و ماموران با تجمع کنندگان درگیر شده اند.
این کارگران برای داوزدهمین روز اعتراضات به حقوق معوقه خود، ریل راه‌آهن شمال به جنوب را مسدود کرده بودند.