ماموران با کارگران معترض آذرآب اراک درگیر شدند؛ شعار با کنایه: مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر

28 مهر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.


تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی است که تجمع اعتراضی کارگران آذرآب اراک در روز یکشنبه ۲۸ مهرماه به خشونت کشیده شده و ماموران با تجمع کنندگان درگیر شده اند.
این کارگران برای داوزدهمین روز اعتراضات به حقوق معوقه خود، ریل راه‌آهن شمال به جنوب را مسدود کرده بودند.