دومین روز تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی فارابی ماهشهر

30 مهر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


کارگران معترض خواهان پرداخت حقوق معوقه، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل وبرگشت به کار کارگران اخراجی هستند.