ادامه اعتراض کارگران فولاد: تو دنیا نمونه‌ست؛ کشور ما دزدخونه‌ست

12 آذر 1397