شعار اعتراضی مالباختگان کاسپین: دادستان بی‌غیرت، دزدا میشن حمایت

20 آذر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

جمعی از سپرده‌گذاران موسسه مالی اعتباری کاسپین در تهران روز سه شنبه ۲۰ آذر از مقابل دادستانی تهران تا وزارت اقتصاد راهپیمایی کردند. آنها علیه دولت، دستگاه قضایی و صداوسیما به دلیل بی‌عملی و ناکارآمدی شعار دادند.