ویدئوی دیگری از تجمع کشاورزان «ورزنه» اصفهان در اعتراض به کمبود آب

03 دی 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


کشاورزان شهر ورزنه اصفهان روز دوشنبه تجمعات اعتراضی خود در رابطه با حق‌آبه و مسئله کمبود آب را ادامه دادند.