تجمع اعتراضی معلولان مقابل نهاد ریاست جمهوری

02 شهریور 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.


جمعی از معلولان ایران در اعتراض به اجرایی نشدن قانون حمایت از حقوق معلولان، روز شنبه دوم شهریور  مقابل نهاد ریاست جمهوری در تهران تجمع کردند.