کارگران «هپکو اراک» برای دومین روز متوالی تجمع اعتراضی برگزار کردند

03 شهریور 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.


کارگران شرکت هپکو اراک روز یکشنبه  سوم شهریور برای دومین روز متوالی در خیابان های اراک نسبت به عدم دریافت ماه‌ها حقوق معوقه و  عدم‌ امنیت شغلی اعتراض تجمعی برپا کردند.