تجمع اعتراضی کارگران گروه ملی فولاد اهواز:‌ همشهری با غیرت حمایت حمایت

28 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.


کارگران گروه ملی فولاد اهواز روز دوشنبه ۲۸ آبان ماه در اعتراض به وضعیت صنفی  و بازداشت کارگران نیشکر هفت تپه دست به تجمع اعتراضی زدند.