تجمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در تهران با حمله نیروهای بسیج مواجه شد؛ شعار دانشجویان

13 آذر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


در آستانه بزرگداشت روز دانشجو ، دانشجویان دست به تجمعات سراسری در شهرهای متخلف زدند.  دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران نیز در اعتراض روز سه شنبه خود از اعتراضات کارگران و معلمان حمایت کردند و خواستار آزادی دانشجویان، معلمان و کارگران زندانی شدند. 
این تجمع به درگیری با نیروهای بسیج در دانشگاه انجامید.