«مرگ بر دشمن زاینده رود»؛ شعار کشاورزان معترض ورزنه در اصفهان

17 دی 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


کشاورزان ورزنه اصفهان روز دوشنبه ۱۷ دی‌ماه بار دیگر دست به تجمع اعتراضی زدند. تجمع کنندگان نسبت به کم‌آبی و حق‌آبه، همچنین طرح انتقال آب زاینده رود معترض هستند و معتقدند که این طرح باعث کم شدن آب زاینده رود و از بین رفتن کشاورزی شده است.