مالباختگان سکه ثامن مقابل دادسرای عمومی و انقلاب تهران تجمع کردند

07 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مالباختگان سکه ثامن با تجمع مقابل دادسرای تهران به برآورده نشدن مطالبات شان اعتراض کردند و خواستار برگزاری دادگاه متخلفان، مدیران سایت و نهادهای مجوز دهنده به آن، شدند.