تجمع اعتراضی مالباختگان سکه ثامن مقابل بانک مرکزی

28 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مالباختگان سکه ثامن با تجمع مقابل بانک مرکزی خواستار دریافت مطالبات خود و محاکمه متخلفان، مدیران سایت و مسئولان صدور مجوز به آن شدند.