آمریکاییان آزاد شده از ایران در آلمان تحت معاینات پزشکی قرار گرفتند

29 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شماری از آمریکایی های ایرانی تباری که به تازگی در تبادل زندانیان بین تهران و واشنگتن از زندان‌های ایران آزاد شده‌اند، با خانواده ها و نزدیکانشان خود ملاقات کردند. جیسون رضائیان، امیر حکمتی و کشیش سعید عابدینی، از جمله ایرانی-آمریکایی هایی تباری هستند که روز یکشنبه آزاد شدند.گزارش فرهاد پولادی