نگرانی همسر یک فعال اینترنتی به نام «آریوبرزن» از وضعیت وخیم او در جمع زندانیان جرایم عمومی

06 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«حمیدرضا امینی» از فعالان سیاسی که ادمین چند کانال تلگرامی بوده و با نام «آریوبرزن» در فضای مجازی فعالیت داشته، چندماه پس از دستگیری در اعتراض به حضور در زندان فشافویه که مختص جرائم عمومی است دست به اعتصاب غذا زده است. گفتگو با همسر او: