گزارش روزنامه کریستیانیتی دیلی از وضعیت مسیحیان ایران

18 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دو روزنامه انگلیسی زبان به وضعیت مسیحیان در ایران و افزایش تولید بنزین پس از افتتاح پالایشگاه خلیج فارس پرداخته اند. روزنامه کریستیانیتی نوشته است که مسیحیان تازه به گرویده پنهانی به عبادت می پردازند.