نمایشگاه مطبوعات ایران آغاز شد

16 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در تهران باردیگر نمایشگاه مطبوعات برگزار شده است. گرچه عدم حضور نشریاتی که طی سال گذشته توقیف شده اند غیر منتظره نیست. اما تحریم نمایشگاه توسط بعضی از نشریات اصولگرا بحث برانگیز شده است. گزارش کوروش صحتی