جعفر پناهی: همه‌پرسی مسالمت آمیزترین راه حل است

13 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رسانه ها ی داخل ایران با توجه به محدودیتها همچنان به جنبه های گوناگون جنبش اعتراضی مردم پرداخته اند. مقامهای حکومتی علاوه برحمله به معترضان، باز بودن فضای مجازی پیش از اعتراضهای هفته را از عاملهای مهم تظاهرات قلمداد می کنند.