مروری بر رسانه های آمریکا

17 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

تحلیل عوامل منجر به تظاهرات مردمی اخیر در ایران، موضوع سه مقاله در رسانه‌های آمریکایی ست. از جمله این مطالب، مقاله مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکاست که در رسانه‌های مختلف منتشر شده است.