چرا مناظره های انتخاباتی در ایران زنده پخش نخواهد شد

31 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

رسانه های ایران خبر دادند مناظره‌های کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ایران در اردیبهشت ماه امسال پخش زنده تلویزیونی نخواهد داشت. گزارش افشار سیگارچی