عقب نشینی ۱۰ ساله امارات از ادعای مالکیت بر جزایر سه‌گانه پیش از انقلاب

12 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مرتضی موسوی رئیس اداره سوم عملیات در اداره کل ضدجاسوسی ساواک در برنامه افق صدای آمریکا گفت در دیدار با نخست وزیر وقت امارات گفتم وزیر خارجه شما ادعای جزایر سه گانه را دارد و این به معنای اعلام جنگ با ایران است. شیخ راشد با پذیرش خطا گفت دیگر اسمی از جزایر نمی آوریم. قولی که تا ۱۰ سال ادامه یافت.