تحلیل ارشد موسسه هادسون: پیام‌هایی از مقامات ارشد و سپاه برای سرکوب نکردن مردم ایران شنیده ایم

18 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

گفتگوی اختصاصی گابریله برباتی از صدای آمریکا با مایکل پریجنت تحليلگر ارشد خاورميانه و کارشناس نظامی در موسسه هادسون.