واکنش‌های مختلف در ایران به تفاهم هسته‌ای لوزان

14 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رسیدن به تفاهمی سرنوشت ساز میان ایران و شش قدرت جهانی در لوزان سوییس بر سر پرونده هسته ای ایران با واکنش‌های مختلفی در ایران روبرو شده است. همزمان با ابراز شادمانی گروهی از مردم، برخی از اصولگرایان منتقد می‌گویند این توافق به ضرر ایران است. گزارش کورش صحتی.