در بازی شطرنج لوزان کدام طرف بهتر عمل می‌کند؟

10 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جان لیمبرت از دیپلمات‌های پیشین آمریکا، در برنامه ویژه بخش فارسی صدای آمریکا، گفت این مذاکرات بیشتر شبیه تخته نرد است، چرا که در آن شانس دخیل است. مثل حوادث منطقه ای. آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا می گوید این مذاکرات نه شطرنج است نه تخته نرد، چرا که باید یک بازی برد-برد باشد.