نشست کمیته فرعی مجلس نمایندگان برای بررسی توانایی های ایران برگزار شد

14 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیته فرعی امنیت ملی مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه با حضور چند کارشناس نظامی و امنیت ملی تشکیل جلسه داد. عنوان این نشست "پیش بینی قدرت ایران در طراحی توانایی‌ها" است. گزارش شهلا آراسته