بازگشت تحریم‌های ایران از سوی آمریکا نزدیک است؛ نارضایتی عمومی در ایران افزایش یافته است

08 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با نزدیک شدن زمان بازگشت تحریمهای آمریکائی علیه برنامه های موشک بالیستیکی جمهوری اسلامی ایران و فعالیت های بی ثبات کننده تهران در منطقه، اعتراضات مردمی به نابسامانیهای اقتصادی نیز شدت گرفته است.